__HOME______HOME______HOME____Switch to English

Fotografie Marie Dvorské

Životopis
Narodila se 19. března 1977 v České Lípě. Hře na housle se začala věnovat v pěti letech pod vedením svého otce. O rok později se stala žákyní pražské LŠU ve Voršilské ulici ve třídě prof. Zdeňka Vyorala, který ji úspěšně připravil na přijímací zkoušky na Pražskou konzervatoř. Zde byla čtyři roky posluchačkou prof.Václava Snítila, v jehož třídě pokračovala dalších pět let na Akademii múzických umění v Praze. V roce 2000 tuto školu úspěšně absolvovala recitálem a rozsáhlou diplomovou prací věnovanou francouzské houslistce Ginette Neveu, která se stala její životní inspirací. Slečna Dvorská se o ní zajímá s velkým nasazením již řadu let a vlastní ve svém archívu její kompletní nahrávky.
Své vzdělaní si prohloubila dvouletým studiem na Vysoké hudební škole Musikhochschule Winterthur – Zürich u prof. György Pauka. Měla zde úspěšný závěrečný recital a získala diplom. Od prof.Pauka dostala navíc velmi cenné pozvání k dalšímu – tentokrát již soukromému – studiu do Londýna. A tak od října roku 2002 ve studiu pokračuje v jeho mistrovské třídě na londýnské Královské hudební akademii. Několikrát získala první místo v různých žákovských soutěžích. K jejím největším úspěchům patří 1.cena na mezinárodní houslové soutěži Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí z roku 1991, kde  také obdržela zvláštní ocenění – diplom za interpretaci skladeb Henryka Wieniawského.
Nahrávala pro Český rozhlas. V roce 1994 několikrát vystoupila se Západočeským symfonickým orchestrem, se kterým přednesla houslové koncerty F.Mendelssohna – Bartholdyho a Josefa Slavíka. S koncertem J. Slavíka úspěšně reprezentovala Pražskou konzervatoř na hudební přehlídce v Marseille v roce 1995. Ve stejném roce také vystoupila na festivalu Antonína Dvořáka v Příbrami, kde  přednesla Mozartův houslový koncert za doprovodu Symfonického orchestru města Zwickau.
V letech 1994–1999 se každoročně zúčastňovala Mezinárodní letní akademie "Praha–Vídeň–Budapešť" v rakouském Semmeringu, kde   spolupracovala s  významnými houslovými pedagogy. O dva roky později zde v Rakousku získala 3.cenu v soutěži Bohuslava Martinů. V roce 1997 a opakovaně v roce 1998 jí bylo uděleno stipendium do New Yorku na tříměsíční mistrovské kurzy na letní "Meadowmount School of Music", kde  byla posluchačkou a  asistentkou prof. Stevena Shippse z Michiganské hudební univerzity. Během roku 1998 absolvovala čtyřměsíční stáž na Toyamské hudební akademii v Japonsku.
V následujícím roce vystoupila s Talichovým komorním orchestrem a o několik měsíců později přednesla houslový koncert "Dei Fiori" české soudobé skladatelky Sylvie Bodorové s Komorním orchestrem Berg. Nedávno se také představila jako sólistka Českého symfonického orchestru.
V roce 2003 byla vybrána jako jediná uchazečka z České Republiky k účasti na měsíčních mezinárodních mistrovských houslových kurzech „Keshet Eilon“ v Západní Galileji v Izraeli, které jsou pod patronací Shlomo Mintze. Slečna Dvorská zde studovala také pod vedením Idy Haendlové. V září 2003 a červenci roku 2004 se v Anglii účastnila Londýnských mistrovských houslových kurzů. Část léta 2004 strávila na mezinárodních hudebních kurzech v Zürichu u Vladimíra Spivakova.
Letos získala velmi cenné pozvání na jeden z následujících ročníků hudebního festivalu Al Bustan do Libanonu. V únoru 2005 se jí narodil syn Daniel Kotmel. Letos se navíc uchází o doktorandské studium na Akademii múzických umění v Praze, kde chce navázat a dovršit tak svá studia. V červenci roku 2005 navštíví mistrovské houslové kurzy Bély Bartóka v Szombathely v Maďarsku.
Řadu let je koncertním mistrem komorního orchestru Prague Collegium.
V říjnu 2002 se stala řádnou členkou orchestru České filharmonie.
Jejími klavírními partnery jsou např. Helena Veisová, Václav Mácha, či prof. Božena Kronychová.
Působí v hudební společnosti Jana Kubelíka a Josefa Suka. Ty propagují skladby a nahrávky nejen těchto mistrů, ale i díla dalších českých houslistů a skladatelů minulosti.
copyright 2003 by Marie Dvorska